هفتمين دوره انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه بين المللي امام رضا(علیه السلام)
اعتكاف دانشجويي ايام البيض ماه رجب
(امكان دسترسي رايگان به پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي و لاتين در كتابخانه الكترونيكي دانشگاه امام رضا(عليه السلام
درخواست خريد كتاب از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
نشست ويژه با رويكرد مديريت شهري
ثبت نام دوره هاي مقدماتي امدادونجات كانون هلال احمر
چاپ شماره پانزدهم نشريه علمي تخصصي دانشجويي دانشورزان جوان
راهنمای دريافت بن خريدكتاب در نمايشگاه كتاب تهران
چاپ شماره دوم نشريه علمي تخصصي دانشجويي بيوالكتريك
Tuesday, 28 April 2015
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University