"معاونت فرهنگي دانشگاه برگزار مي كند: كانون ادب و هنر(كاوه ) در كارگروه سينما و تئاتر خود، راديو دانشگاه را راه اندازي مي كند: راديو" گپ
كانون ادب وهنر معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه در سال 1394 برگزار مي كند: اكران فيلم با موضوعات روز به همراه نقد وبررسي
( مسابقه مقاله نويسي از شهادت تا ولادت حضرت فاطمه زهرا(س
Wednesday, 01 April 2015
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University